Årsmøtet 22. Mars 2023

Oppsummering av Rælingen Håndballklubb sitt årsmøte:
 
Årsmøtet vedtok i går ny visjon, verdier, prinsipper og mål for RHK!
 
Vår nye visjon er: Flest mulig – lengst mulig – gjennom fellesskap og mestring
 

Vår klubbs profil er at håndball er gøy og Rælingen HK skal være en klubb for alle! Det betyr å ha et godt tilbud både for de som ønsker en givende fritidsinteresse, og for de som vil bli god. Medlemmer og de som er tilknyttet idrettslaget skal føle at de er del av felleskapet i Rælingen HK og at de blir ivaretatt sosialt og sportslig.

 
RHKs hovedmål er:
 
• Lag i alle aldersklasser – jenter og gutter, damelag og herrelag
• Utviklingsplaner for lag og spillere med fokus på mestring, utvikling for alle og helhet
• Sportslige resultater og divisjonsspill på et nivå som gjør RHK til den viktigste rekrutteringsarenaen for Romerike Ravens og på sikt også til Lillestrøm Topphåndball
• Kompetansebyggende og inkluderende trenermiljø og dommermiljø
• Levende hallkultur
• Godt samarbeid og kompetansedeling innad i RHK
• Mye frivillighet gjennom en engasjert og aktiv foreldrekultur
• Å være en klubb som bidrar til et godt lokalmiljø i kommunen
 
Hele dokumentet med visjon, verdier og mål finner du på:
https://drive.google.com/file/d/1ZoJhYayPBPAQ-Gbay7UP6f2Objv3WuDX/view?usp=sharing
 
 
Økonomi
Det er en krevende tid, med trang økonomi. Vi endte med et underskudd på snaut to hundre tusen i fjor. Vi har en del egenkapital, så det er ikke kritisk, men vi er nødt til å bedre økonomien i klubben. Vi må både redusere utgiftene og øke inntektene. Når vi vet at alle kjenner på økte kostnader og en betydelig dugnadstrøtthet, krever det tett og god økonomistyring og kreativt arbeid for å tjene mer. Det skal vi i styret jobbe hardt for å sikre, men her kan alle medlemmer bidra! Husk å ta godt vare på drakter så de kan gjenbrukes, pass på å gi grasrotandelen din til RHK, forsøk så godt du kan å selge lodd i «påskedugnaden» vår, og stå på for å selge mest mulig når du har kioskvakt – disse tilsynelatende små tingene har faktisk mye å si i et stramt budsjett. Vi ønsker mye heller å jobbe for å tjene mer, enn å måtte enten øke treningsavgiftene betydelig eller gjennomføre flere salgsdugnader.
 
Årsmøtet gjorde derfor kun en mindre justering av treningsavgiften for alle, etter at den stod helt stille i fjor. Det blir ikke endringer på medlemsavgiften. Årsmøtet minnet også om at klubben forsøker å finne betalingsløsninger for de som trenger det og har en støtteordning for spillere/familier som har behov for det.
 
Du finner regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 på http://ralingenhk.no/blog/2022/03/17/arsmote-24-mars-2022/.
 
Valg:
Årsmøtet valgte nytt styre i går, og styret i Rælingen Håndballklubb består fra 22.03.2023 av følgende personer:
 
•                    Styrets leder: Kathrine Raadim
•                    Nestleder: Fredrik Langseth
•                    Kasserer: Joy Fresnedi
•                    Styremedlem: Helene Sundli
•                    Styremedlem: Karsten Müller
•                    Styremedlem: Lukasz Orlikowski
•                    Styremedlem: Solveig Lillehagen Hansen
 
Varamedlemmer til styret:
•                    Ann Mari Boge
•                    Svein Strand
•                    Eirik Ø. Sagstuen
 
Årsmøtet takket Lise Mills (avtroppende nestleder i styret), Ingunn Landmark og Linda Halvorsen (begge avtroppende vara til styret) og Ketil Øye (mangeårig «primus motor» for markedsutvalget og «Spond-general») for uvurderlig innsats i ulike roller i klubben gjennom mange år. Diplom ble overrakt til Tone og Frank Borghagen som ble utnevnt til æresmedlemmer på forrige årsmøte. Alle er virkelige «hverdagshelter» i klubben vår – uten frivillige, ingen klubb! Vi er også så heldige at avtroppende styremedlemmer har lovet å fortsette å bidra med ulike oppgaver for klubben.
 
Styrets arbeid
Styrets arbeid er ellers basert på årshjulet som du finner på http://ralingenhk.no/ressurser/arshjul-rhk-2023/. Hvis du har tanker om noe styret bør kjenne til eller jobbe med så er det bare å ta kontakt med en av oss.
 
Når det nye styret har fått konstituert seg skal vi dele mer informasjon om konkret arbeidsfordeling og ansvarsområder.
 

På vegne av styret i RHK, takk for tilliten! Heia håndball, og heia RHK! 🤾‍♂️