GRATIS TILBUD FOR 5 OG 6ÅRINGER

Lek med ball for 5 åringer (KULL 2019)

Høst 2024 og vår 2025 tilbyr Rælingen håndball gratis aktivitet for 5 åringer, «lek med ball».

Innholdet i aktiviteten vil variere, og barna vil få testet forskjellige ballidretter, samt generell lek med ball og annen idrettsaktivitet.

  • Rælingen håndball stiller med trenere, men ønsker å knytte til seg 2-4 foreldre som kan bidra med ulike oppgaver på trening og eventuelt laglederrolle.
  • Medlemsavgift: 50 kr
  • Maks antall er 50 stk. Vi vil forsøke å fordele inntak slik at det blir en jevn fordeling mellom gutter og jenter, og dele opp i jentegruppe og guttegruppe. Vi anbefaler å gjøre påmelding tidlig.
  • Oppstart av aktivitet blir uke 36 eller 37. Informasjon om treningstidspunkt blir gitt i Spond.
  • Du melder inn ditt barn i spond gruppen, «lek med ball, 2019»

Minihåndball for 6 åringer (KULL 2018)

håndballsesongen 2024/2025 gjør Rælingen håndball det gratis å spille håndball for 6 åringer.

  • Medlemskontingent: 50 kr
  • Oppstart trening og foreldremøte torsdag 29.08, kl. 18:00 i Marikollhallen
  • Du melder inn ditt barn i spond gruppen: «minihåndball 2018»
  • Kontaktperson: Rikke Westlund (daglig leder, rhk@ronhandball.no)

LINK TIL INNMELDING I SPOND:

https://club.spond.com/landing/signup/rhk