Om klubben

Rælingen HK har lange tradisjoner som en samlende arena for spillerutvikling og elitesatsing for jenter på Romerike. Klubben har prestert både på junior- og seniornivå.

Seniorlaget Rælingen HK har de siste årene vært klubbens flaggskip og prestasjonsklubb på Romerike. Laget har vært topp 15 de siste seks årene, hvorav fire i eliteserien. Rekruttlaget tok Sølv i junior-NM sesongen 2019-20, og har i tillegg deltatt i den nasjonale Lerøyserien for 18 åringer i fem av de siste seks årene.

Breddeklubben har i dag over 300 spillere i aldersgruppen 6-18 år, samt et damelag i 2.- og rekruttlag som spiller i den nasjonale Lerøyserien, og herrelag i 3. divisjon. Flere av lagene hevder seg både lokalt, nasjonalt og i turneringer.

Visjon

«Gjennom trygghet og fellesskap skal Rælingen Håndballklubb utvikle enkeltspillere og lag til gode sportslige resultater»

Målsetting

«Rælingen håndballklubb skal utøve håndballaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste individuelle og lagmessige ferdigheter, med hovedvekt på lek, personlig vekst og økt selvtillit»

Hovedmål

RHK ønsker å være et positivt aktivitetstilbud i nærmiljøet. Gjennom trening, kamper og samvær på og utenfor banen skal utøvere utvikle individuelle ferdigheter og samspill sportslig og sosialt. Prestasjonslag skal ikke prege aktiviteten for de yngste. Alle skal gis muligheter for utvikling ut fra sine forutsetninger.

Klubben bygger sine verdier på Norges Håndballforbunds verdigrunnlag:

Begeistring for spillere, dommere, trenere og andre som utøver innsats for Rælingen håndballklubb.

Innsatsvilje i gjennomføring av de oppgaver en har påtatt seg igjennom håndballen.

Respekt for klubbens regler og beslutninger. For hverandre som utøvere, trenere, dommere og ledere.

Fair Play i utøvelsen av spillet, i alt arbeid som tillitsvalgt og utøver.

Dette danner grunnlaget for hele klubbens arbeid, og som tillitsvalgte, trenere, spillere, støtteapparat og andre i klubben må være forpliktet av.

Antidoping: Rent idrettslag

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping, og tar avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben er registrert som «Rent idrettslag».