Års- og oppgavehjul RHK 2023

Dato/FristFrist/hendelse/oppgaveAnsvarligKOMMENTAR og saker til styremøtene
Desember 2022
1 Opprette og informere om lisens 13-åringer DL
1 Påmeldingsfrist Intersport 4'er runde 4DL
1 Påmeldingsfrist Loppetassen sølvrundeDL
2-4 Sharebus-cup (gutteturnering)Lagene
7 Styremøte RHKSLØkonomi-oppdatering, årsplanlegging, Valgkomite
10 Fakturere resterende sponsorerDL
15 Oppsummere siste lønnskjøring 2022DL
17 2. runde Lerøyserien
18 2. runde Bringserien
1-31Følge med på publisering av A og B sluttspillLagene + Arr
31 Frist lisensbetaling 13-åringerLagene
ca 1 Påmeldingsfrist Rema1000 HåndballskolerDL
MedioSett i gang valgkomiteenSL
Desember Avtale datoer for ferdig regnskap og revisjonDL
BegynnelsenSette dato for årsmøtetSLStyremøtesak
PrimoStarte arbeid med utstyrsavtale Markedsutv/DLLage styresak
UltimoBooke hall håndballskole vinterferieDL
UltimoSend kampoppsett til kommunenDL
JANUAR
11 StyremøteSLInnkalling og agenda årsmøtet, Julecup/Cup 2023, profil Håndballskole, resten av årshjul/årsplanlegging
Opprette arrangementer I Spond for styremøterSekretær
19 Påmeldingsfrist for Intersport Loppetassen GullrundeLagene + DL
PrimoBestille møterom årsmøteDL
15 Lage mal/delt dokument for årsberetning for lagene i RHK. Sette frist.DL/sekretærElektronisk?
MedioMelde på nye og gamle dommere på kurs i god tidDommerkontakt
JanuarJobbe med Sportslig plan og Klubbhåndbok
MedioInvitasjon HåndballskoleDL
25Sportslig utvalg
JanuarSette opp utkast til trenerbudsjettSU
JanuarAvklare trenere neste sesongSU
FEBRUAR
8 FebruarStyremøte RHKSLKlubbdugnad 2023, Sportslig plan, foreløpig regnskap 2022, budsjettforslag 2023, forslag kontingent/treningsavgift
15 februarTrenerforumSU/DLKlubbhåndbok og Sportslig plan
15 FebruarOppsett Dugnad Intersport 4'erArr. Ansv
18 februar3. runde Lerøyserien
19 februar3. runde Bringserien
19 februar Frist for påmelding til Intersport Loppetassen StjernerundeLagene + DL
FebruarPåmelding til Beachserie åpnerLagene + DL
20-25 FebruarHåndballskoleDL
25 FebruarFrist registrering av medlems-og aktivitetstallDLGrunnlaget for LAM-tildelingen
FebruarKonkludere avtaler med trenere for neste sesongSportslig
MARS
1 marsStyremøteSL
PrimoForeldre- og spillermøter alle lagLagene
Avklare behov for lag og klubbsamarbeid/sammensatte lag for neste sesongLagene + SU Samarbeidsavtale med Skjetten Håndball for yngre lag - sjekkes først
9 marsPåmeldingsfrist Intersport 4'er rundeLagene + DL
Markeds/sponsorplan utvikletMarkedsutv
13 marsStyremøteSLÅrsmøtepapirer: Regnskap og revisjon, Budsjett, Kontrollkomiteens beretning, Årsberetning, innkommede forslag, kontingent, organisasjonsplan, vedtekter, valgkomiteens innstilling
15 MarsUtsendelse årsmøtepapirerStyret + DL
15 marsFrist for å søke kommunen om treningstider neste sesongDL
15 MarsSøke kulturmidler fra kommunenDLTilskudd til kultur- og idrettsformål - Rælingen kommune (ralingen.kommune.no)
22 MarsÅrsmøte RHKStyret
24-26 MarsFellesrunder i Bring-og Lerøyserien
MarsInfomøter om sesong 23/24Lagene + DL
MarsGjøre avtaler med dommere neste sesongDommerkontakt + DL
30 marsOppdatere nettsider, Brønnøysund og MinIdrett med nytt styreDL+ Sekretær
marsDeltakelse dommerkontaktsaming regionenDommerkontakt + DL
Sende ut trenerkontrakter neste sesongDL
APRIL
1 Frist innmelding av dommereDL
5 StyremøteSLEvaluering av årsmøtet, sportslig presenterer trenersituasjonen og lagspåmelding, fordele oppgaver i styret
12Trenerforum
18 Frist påmelding beachserieLagene + DL
29 Regionscupfinaler
Beachkurs for trenere og dommereLagene
30 Frist søknad om LAM midler til kommunenDL
30Frist samordnet rapportering (medlemstall og nøkkeltall)DLGrunnlaget for momskompensasjonen
Søknad om Julecup sendes forbundetDL
25Frist for lagene å sende antall lag som skal meldes på i serie ++ til DLLagene
MAI
1 Påmeldingsfrist dommereDommeransv/DL
1Frist påmelding av lag til serie og regionscup, Bring, Lerøy og NMDL
1Betalingsfrist startkontingent 1.terminDL
1Søknadsfrist partner- prestasjonsklubbsamarbeid neste sesongDL
3StyremøteSL
Rydde ut av kiosk/lagerArr
Julecup innbydelseDL/Arr
Booke hall håndballskole i sommerferie/avklare dato med kommunenDL
Planlegge neste sesongs håndballskole for 1. og 2. klassingerAnsv. Håndballskole
Fordele treningstiderSU
5-7Nasjonalt sluttspill Bringserien
Sponsoravtaler/reklameavtaler gjennomgåsMarkedsutv.
Oppmelding av spillere til SPULagene
JUNI
2-3Regionsting NHFStyret
Førsteutkast av terminlister for sesongen 2023-2024 blir publisertSjekkes av lag og Arr
7StyremøteSLm/økonomigjennomgang/budsjettrevisjon + status trenere neste sesong
Sende ut info om neste sesongSL/DL
Invitasjon til håndballskole for 1. og 2. klasse utAnsv Håndballskole
20Frist for trenere og lagledere for neste sesong å skaffe politiattestLagene
Legge ut treningsplanSU
25Lagene må melde inn behov for drakterLagene
Regional talentsamling for spillere født 2008Lagene
30Skole-SFO turnering frist for innlevering av rapport og gjennomføring av tiltakStyret
30Siste frist for gebyrfri omberamming av kamperLagene
JULI
1Bestille drakter og dommerutstyrDL
AUGUST
Send info om kampoppsett, treningstider/hallbruk til kommunenDL
9StyremøteSL
Planlegge håndballskole i høstferienStyret/DL
ca 10Oppdatere nettsider med treningstider og kontakter for alle lagDL/ sekretær
Ca.12Endelige terminlister publiseresArrSjekkes av arrangement
Ca.17Påmelding til Rema1000 Håndballskole åpnerDL
Ca.30Påmeldingsfrist for Intersport 4'er rundelagene/DL
Informere om lisensfristen (spesielt lag som fyller 13 år) DLHusk å informere om muligheten til å søke NHF om å dekke lisens
Trener- og lagledermøte med utdeling av utstyrspakkeSU/DL
Status og plan dommereDommerkontakt
ca 25Dugnadslister for høsten publiseresArrangementSjekk banedagbok
Sekretariats- og kampdugnadsopplæringArrangement
Regelprøver for dommereDommerkontakt
30Kontrollere politiattesterDL
Gjennomgå kursaktivitet for klubbens trenere SU
SEPTEMBER
1Starte håndballskole 1 og 2 klassingerAnsv Håndballskole
1Frist for betaling av lisens for spillere 13 år og eldreAlleDommere og trenere på benk er også lisenpliktige
1Frist for innmelding av spillere og treningstid for SPU 13 (f.2009) og SPU 14 (f.2008)Lagene
1Frist betaling 2.termin startkontingentDL
1Kiosk/lager fylt oppArr/DL
6StyremøteSL
Status julecup gjennomgåsStyret
Første helg?Kvalifisering til Bringserie/Lerøyserie Jenter
Andre helg?Kvalifisering til Bringserie/Lerøyserie Gutter
Ca.16Påmeldingsfrist for deltakere Rema1000 håndballskole
Ca. 16-17DommersamlingDommerkontakt
Ca.29Påmeldingsfrist Intersport 4er runde 2Lagene + DL
Infomøter hos NHF Region Øst Lagene + DL
PrimoForeldre- og spillermøter for alle lagLagene
OKTOBER
1Frist for søknad om milder til skole/SFO-turneringStyret
PrimoMedlems-og treningsavgift sendes utDL
11StyremøteSL
Skaffe bøssebærere TV-aksjonenJ10/G105. trinn i klubben skaffer 10 foreldre
HøstferieRema1000 HåndballskoleDL +
Ca 8-9Ekstrakvalifisering Bring/Lerøyserie
ca. 20Påmeldingsfrist Loppetassen bronserundeLagene + DL
Planlegge eventuelle dommerkurs og trenerkursSU/dommerkontakt
NOVEMBER
1StyremøteSL
MedioLandsdelssamling SPU 17 (f.2006)Junior
Julecup-statusStyret
Fakturere resterende sponsorerDL
UltimoPurre utestående medlems-og treningskontingenterDL
DESEMBER
6StyremøteSL
Påmeldingsfrist Intersport 4'er runde og LoppetassenLagene + DL
Oppsummere siste lønnskjøringDL
1-20Følge med på publisering av A og B sluttspillLagene + arr
31Frist lisensbetaling 13-åringerAlle
Booke hall for håndballskole vinterferieDL
Melde inn kampoppsett til kommunenDL
Sette i gang valgkomiteSL
Sette dato for årsmøteStyret
Avtale fremdriftsplan for regnskap og revisjon, kontakt kontrollkomiteDL
Søknadsfrist Rema1000 Håndballskole for vinterferieDL
DLDaglig leder
SLStyreleder
SUSportslig utvalg