Ofte stilte spørsmål

FAQ

Ofte stilte spørsmål

KLUBB

Hvem leder klubben?

Klubben styres på følgende måte:
-Årsmøte (øverste instans)
-Styret (høyeste myndighet mellom årsmøtene)
-Daglig leder (daglig drift)
-Sportslig utvalg (sportslig)

Hvordan kan jeg bidra i klubben?

Så flott at du vil bidra! Rælingen Håndballklubb drives på dugnad og frivillig innsats, og vi trenger alltid ekstra ressurser. Kontakt oss her, og skriv gjerne noen ord om hva du ønsker å bidra med.

Hva bruker dere pengene på?

Klubben følger årsbudsjett vedtatt på årsmøte. Dette er hovedpunktene for utgifter:

  • Påmelding av lag til seriespill (startkontingenter).
  • Påmeldingsavgift til en cup per sesong for alle klubbens lag.
  • Spillerhonorarer til A-laget.
  • Honorar til dommere/veiledere.
  • Håndballutstyr til klubben (drakter, isposer etc.).

Hvem er klubbens sponsorer?

Se siden om sponsorer.

Bedriften min vil sponse klubben. Hvem skal jeg snakke med?

Så kjekt, tusen takk! Vi har flere gode sponsorpakker til bedrifter som vil assosiere seg med klubben vår. Ta kontakt med:
daglig-leder@rhk.info

SPILLER

Jeg ønsker å begynne å spille håndball. Hva gjør jeg?

Så gøy! Du er hjertelig velkommen til oss!
Finn lag på siden: Kontaktpersoner som passer alderen din, og kontakt vedkommende for mer informasjon.

Hva trenger jeg for å spille håndball?

Treningstøy, innesko og drikkeflaske. Det er også en fordel at du har med din egen håndball, men mange av lagene/klubben har tilgang på ekstra baller.

Hva koster det å spille håndball i Rælingen Håndballklubb?

Alle spillere betaler medlemskontingent og treningsavgift. Les mer på denne siden: medlemskontigent Fra det året spilleren fyller 13 år må det også løses inn lisens. Les mer om forsikring og lisens her: forsikring og lisens

Hvor kjøper jeg treningsdresser og annet klubbutstyr?

Comet Sport i Lillestrøm sentrum er vår leverandør av klubbutstyr. Husk å oppgi at du er medlem av Rælingen Håndballklubb for egne klubbpriser.

TRENER

Jeg vil bli trener i klubben. Hvordan går jeg frem?

Så bra! Vi søker alltid å ha nok trenerressurser i klubben, og hører gjerne fra deg! Kontakt sportslig utvalg.

Hvilke krav har dere for å være trener?

Våre trenere skal være gode rollemodeller, med det mener vi ansvarlige personer som følger opp barna og medlemmene på en god måte. Vi vektlegger at trenere skal kjenne til – og etterleve – klubbens verdier.

Videre ønsker vi personer med gode håndballferdigheter som har evner til å lære og rettlede spillerne etter klubbens til enhver tid gjeldende prinsipper. Det er et ønske fra klubben at alle trenere som trener lag i minihåndballen gjennomfører regionens barnehåndballkurs, og at andre trenere gjennomfører trener 1-kurset til Norges Håndballforbund.

For å bli trener i klubben krever vi: Politiattest.

Jeg ønsker å ta trenerutdanning. Hvordan går jeg frem?

Klubben dekker påmeldingsavgiften til trener 1-kursene for klubbens registrerte trenere. For trener 2 og trener 3 gjør vurderer sportslig utvalg alle søknadene individuelt før vi ev. innvilger dette.

Kontakt sportslig utvalg hvis du ønsker å ta trenerutdanning.

Jeg har utfordringer i laget jeg trener. Hva gjør jeg?

Sportslig utvalg bistår deg med saker som omhandler laget ditt.

Jeg trenger flere hjelpetrenere til laget mitt. Kan dere hjelpe meg?

Husk at mange foreldre ønsker å bidra hvis de blir spurt. Sjekk med lagets foreldre først, gjerne gjennom foreldrekontaktene eller på foreldremøte. Deretter kan du kontakte sportslig utvalg hvis ingen melder seg.

Vi ønsker å dra på cup. Hvordan går vi frem?

Klubben oppfordrer alle lag til å delta på cuper. Dette er et viktig virkemiddel for å skape et godt miljø og samhold i laget. Vår «klubbtur» har frem til nå vært Storhamar Cup på Hamar. Der er banene samlet på et område som ikke strekker seg for langt. Og vi pleier å få til at klubbens lag sover på samme skole. Når flere lag fra samme klubb reiser til samme cup er det med på å skape miljø og kjennskap på tvers av lagene.

Klubben dekker påmeldingsavgiften for inntil 1 cup per lag per sesong. Øvrige kostnader må betales av laget gjennom dugnad og/eller egenandel.

Selve påmeldingen til cupen gjøres av trener og/eller foreldrekontakt.

Faktura for påmeldingsavgift sendes til klubben v/daglig leder.

FORESATT

Trenger barna forsikring?

Spillere under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gjelder barn som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund, noe klubben er.

Hvorfor må jeg jobbe dugnad?

Rælingen håndballklubb er tuftet på frivillig innsats. Frivillig innsats gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at vi som klubb skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer.

Hvor mange dugnader er det?

Klubbens dugnader:

-Klubbdugnad (salgsdugnad, 1-2 ganger pr år).

-Klubbarrangementer i sesongen (kiosk og sekretariat).

Utover dette har gjerne lagene egne dugnader som tilfaller laget.

Barna mine vil spille håndball, men jeg har dårlig råd. Kan de være med likevel?

Ja! Vi er inkluderende og ønsker at flest mulig skal få muligheten til å spille håndball. Kontakt daglig-leder@rhk.info, så finner vi en løsning! Vi har også sponsorer som bidrar.

Barnet mitt blir mobbet på trening/kamp eller har opplevd noe som er ugreit i håndballen. Hva skal jeg gjøre?

Rælingen håndballklubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og overgrep og tar alle saker svært alvorlig. Kontakt daglig leder.