Sportslig utvalg

SPORTSLIG UTVALG

(kontakt daglig leder for ansvarsområder i utvalget)

Eirik Østvoll Sagstuen

Anne Marte Solheim

Fredrik Langseth

Fredrik Tønnesen

Linda Strand

Karsten Müller

Hege Pedersen

Linda Halvorsen

Lukasz Orlikowski