Elitelaget i corona-karantene

En av våre spillere har testet positivt for covid-19
NB! Artikkelen er oppdatert

Fredag 30.10.20 kl 1450
Vi har fått bekreftet fra kommunelegen i Rælingen at smittesituasjonen som har oppstått i elitelaget ikke påvirker andre lag. Spillere som har treneroppgaver på yngre lag har ikke vært i kontakt med laget sitt etter at de fikk vite om smitte. De har heller ikke utviklet symptomer.
Det er derfor heldigvis ikke nødvendig å gjennomføre tiltak blant de yngre lagene.
_

Fredag 30.10.20 kl 1145
I morges ble det bekreftet at en av spillerne på RHKs A-lag har testet positivt for covid-19 virus. Laget har ikke trent sammen siden mandag, og alle spillerne er nå i karantene. Les mer på https://rhk.topphandball.no/en-smittet-hele-laget-i-karantene/.

Situasjonen følges tett av lagets medisinske støtteapparat i samråd med alle nødvendige instanser, og det bistås med smittesporing i kommunene hvor spillere og støtteapparat er hjemmehørende. NHF er varslet om situasjonen.

Enkelte spillere fra A-laget bidrar på treninger for yngre lag, og styret jobber nå med å kartlegge hvordan dette vil kunne påvirke våre øvrige lag. Vi kommer tilbake så fort vi har ytterligere informasjon, og da før eventuelle treninger i kveld.