Covid-19 råd 14.01.22

Da er det er nye nasjonale råd igjen. Det blir kamper igjen!🤾‍♀️🤾‍♂️👍

-Lagidretter anbefales imidlertid fortsatt å vente med turneringer, større stevner og cuper.
-Alle barn og unge under 20 år kan nå gjennomføre treninger og øvelser som normalt. Når aktiviteten utføres innendørs, anbefales det å begrense gruppa til omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.
-For voksen breddeidrett er det dessverre fortsatt krav om 1 m avstand.
-På kamp kan man være inntil 200 med faste tilviste plasser. (Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer). Vi ønsker derfor å opprettholde systemet fra i høst med en dugnadsvakt som passer på at publikum sitter på tilvist plass med avstand.
 
Ellers ønsker vi fortsatt at det er fokus fra alle på godt smittevern, både på trening og kamparrangement. 
Bruk håndsprit, og voksne som bidrar på trening må fortsatt gjerne bruke munnbind. 
Og ikke minst: ingen skal komme på trening med symptomer.
 
Det er fortsatt viktig å ikke ha trengsel inn/ut av treningslokale, og at nye grupper ikke går inn før forrige gruppe er ute av lokalet.
Pass på å logge nøyaktig treningsoppmøte slik at smittesporing er mulig.
Bruk QR-kode på kamp for registrering av tilstedeværende.
På arrangementer innendørs er det fortsatt påbud om munnbind. 
Dette må vi bidra til å opprettholde, og også ha munnbind tilgjengelig på kamp dersom noen evt har glemt.

Mvh Korona-gruppen i RHK