Dagens styre i RHK

Årsmøtet til RHK ble avholdt 10.mars. Det ble gjennomført heldigitalt via Microsoft Teams, og vi er…