Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene regulerer barnas konkurranseaktivitet for å bidra til at barn får en positiv opplevelse.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?
Barn skal få en positiv opplevelse hver gang der er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile. Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt som mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Under finner du mer info om bestemmelser for barneidrett.

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 2007. Bestemmelsene ble revidert på idrettstinget i 2015 og 2019.

Bestemmelser om barneidrett hos Idrettsforbundet kan du finne her.

Trykk her for å lese idrettsforbundets brosjyre om bestemmelser for barneidrett.

Norges Håndballforbund har revidert bestemmelsene for barnehåndballen i Norge. Trykk her for å lese.