Trenerlønn/honorar

Trenerbetaling

Foreldretrener er et ubetalt tillitsverv. Trenere får RHKs jakke i hht retningslinjer for bekledning. RHK har et trenerapparat på ca 70 trenere og har ikke økonomi til å kunne betale foreldretrenere eller ettergi treningsavgifter for trenerbarn e.l.

Det kan gjøres unntak i helt ekstraordinære situasjoner hvor en foreldretrener har ekstra belastning, f.eks ved å være alene om treneroppdraget, fyller andre roller for laget i tillegg til trener m.m

Assistenttrenere (ungdomstrenere) får betalt pr økt og arrangement (kamp, turnering, cup) etter en gitt sats (i 2023 130kr). Denne satsen kan økes dersom assistenttrener tar/har tatt trenerkurs. Lister over økter/forespørsel om utbetaling leveres daglig leder etter gitte krav.

Eksterne trenere fra ungdomstrinnet (13 år) og opp kompenseres i henhold til RHKs budsjett. Dersom betalingskravet går ut over budsjett kan/må laget bidra med resterende beløp. Alle eksterne trenere skal godkjennes av sportslig utvalg og kontraktfestes av daglig leder.