Sportsplan

Formålet med sportsplanen er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø som gir alle et strukturert tilbud med gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling.

Sportsplanen skal også gi trenere og trenerapparat en felles forståelse for klubbens retningslinjer for trening og ledelse av det enkelte lag. Dette vil sikre at det sportslige innholdet har en fellesnevner i alle klubbens lag, og dermed gi spillerne kontinuitet og trygghet i treningsarbeidet.

Målgruppa for sportsplanen er trenere/hjelpetrenere/foreldrekontakter, sportslig utvalg og klubbens styre.