Foreldrevettreglene

Foreldrene er barnas viktigste støttespillere. Husk at også mange unge dommere trenger støtte slik at de kan gjennomføre sin gjerning.