Tilsyn hallene

Alle lag unntatt skal ha tilsynsvakt under treninger i Marikollhallen, Sandbekkhallen og Fjerdingbyhallen.

Foreldre som sitter tilsynsvakt skal ha tatt Rælingen kommunes tilsynsvakkurs (digitalt) på: Tilsynsvakt og tilsynskurs – Rælingen kommune (ralingen.kommune.no)

Tilsyn Marikollhallen:
Lagene som trener har eget nøkkelkort.  Hvert lag har tilsyn i egen treningstid og skal ha vakt som er godkjent iht kommunens tilsynsvaktordning (bruk tilsynsvest). Siste lag om kvelden slukker stenger med kort og kode. Lys slås av automatisk, ikke slå av lysbrytere.

Tilsyn Sandbekkhallen:
Lagene som trener har eget nøkkelkort til inngangsdøren.  I bua foran svømmehallen er det satt opp en nøkkelboks med kode der man finner øvrige nøkler. Hvert lag har tilsyn i egen treningstid og skal ha vakt som er godkjent iht kommunens tilsynsvaktordning (bruk tilsynsvest). Siste lag om kvelden slukker stenger med kort og kode. Lys slås av automatisk, ikke slå av lysbrytere.

Ingen tilsynsvakter skal slippe andre enn RHK-spillere inn i hall.