Om klubben

Visjon

Flest mulig – lengst mulig, gjennom fellesskap og mestring

Grunnleggende prinsipper:

PROFIL: Håndball er gøy og Rælingen HK skal være en klubb for alle! Det betyr å ha et tilbud både for de som ønsker en givende fritidsinteresse, og for de som vil bli god. Medlemmer og de som er tilknyttet idrettslaget skal føle at de er del av felleskapet i Rælingen HK og at de blir ivaretatt sosialt og sportslig.

KULTUR: Vi er en FairPlay klubb og bestreber oss på å følge alle målene for Håndballforbundets FairPlay program. Alle har ansvar for å skape god lagånd og fellesskap.

KRAV: Respekt for hverandre og lojalitet til klubbens visjon, prinsipper, verdier og mål.

VERDIER: Rælingen Håndballklubb støtter opp om Håndballens verdier:

 

RHKs mål:

· Lag i alle aldersklasser – jenter og gutter, damelag og herrelag

· Utviklingsplaner for lag og spillere med fokus på mestring, utvikling for alle og helhet

· Sportslige resultater og divisjonsspill på et nivå som gjør RHK til den viktigste rekrutteringsarenaen for Romerike Ravens og Lillestrøm Topphåndball

· Kompetansebyggende og inkluderende trenermiljø og dommermiljø

· Levende hallkultur

· Godt samarbeid og kompetansedeling innad i RHK

· Mye frivillighet gjennom en engasjert og aktiv foreldrekultur

· Å være en klubb som bidrar til et godt lokalmiljø i kommunen

Arbeid med antidoping: Rent idrettslag

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping, og tar avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben er registrert som «Rent idrettslag».