Støtteordning – Idrett for alle

I Rælingen HK skal ikke familiens økonomi hindre barn og unge i å kunne delta. Håndball skal være en idrett for alle som ønsker å være med.

Det er derfor viktig at vi alle gjør en innsats for å holde utgiftene nede for våre spillere.

 

Er du allerede i kontakt med NAV eller barnevernstjenesten kan vi bistå i søknad om nødvendig dekning. Offentlige myndigheter vektlegger barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi.

 

Det er mange måter vi som klubb også kan hjelpe familier som sliter. Det kan for eksempel være gjennom delvis dekning av treningsutstyr, delvis dekning av cupdeltagelse, søknad om fritak for lisens eller oppdeling/ettergivelse av deler av treningsavgiften.

 

I flere år ha vi hjulpet spillere og familier som sliter, men nå ønsker vi å utvide støtteordningen ved hjelp av øremerkede midler avsatt til formålet. Pengene vil samles inn gjennom donasjoner fra privatpersoner og bedrifter.

 

Dersom du trenger hjelp, ta kontakt eller send en epost til daglig-leder@rhk.info så finner vi en løsning sammen. Vi gjør oppmerksom på at dette kan involvere kommunikasjon med lagleder.

 

Dersom du er trener eller lagleder, ber vi deg aktivt ha tett dialog med spillere og deres familier slik at du kan fange opp de som har behov for hjelp.

 

Støtteordningen til Rælingen HK har fått god starthjelp av Sjokoladebua som har valgt å donere deler av sitt overskudd fra salg frem til jul. Dersom du eller noen du kjenner ønsker å donere, ber vi deg kontakte Rælingen HK v/daglig leder.

Ved å handle julegodtet ditt på Sjokoladebua før jul er du derfor også med på å støtte et godt formål!