Velkommen til årsmøte!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RHK
Kjære medlemmer i Rælingen Håndballklubb, Styret innkaller herved til årsmøte i RHK. Årsmøtet avholdes onsdag 13 mars, klokka 19.00 i Marikollhallen (2 etg.).
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2 mars 2024 til rhk@ronhandball.no. Det ønskes at vedlagte mal (under) benyttes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ralingenhk.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av RHK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til RHK (husk å betale kontingenten før møtet). Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Vi oppfordrer alle lag til å stille med en representant.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se www.ralingenhk.no (lov). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Rikke Westlund kontaktes på rhk@ronhandball.no.
Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret i RHK
***
Forslag til årsmøtet i Rælingen Håndballklubb (RHK) 2024 Fra:
[Navn på forslagsstiller]
Tittel på forslag: [Skriv inn tittel]
Forslag: [Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal komme frem i begrunnelsen under.]
Begrunnelse: [Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]
[Sted og dato] _______________ [signatur]