Medlemskontigent

Medlemskontingent og treningsavgift sesongen 21-22

Alle som deltar i organisert aktivitet i RHK skal betale medlems- og aktivitetsavgift i henhold til NIFs lover. Dette gjelder også styremedlemmer, utvalgsmedlemmer, trenere og lagledere, dommere etc.  Innmelding i klubben foregår via Spond.

Medlemsavgift fastsettes av årsmøtet, aktivitetsavgift fastsettes av styret. Begge avgifter faktureres i september på separate fakturaer som blir tilgjengeliggjort i Spond.

Familiemoderasjon for aktive spillere er som følgende:

  • Medlemsavgift betales for alle i henhold til faktura
  • Høyeste aktivitetsavgift betales, deretter trekkes det fra kr 1.000,- for neste aktivitetsavgift og kr 500 for påfølgende aktivitetsavgift
  • NB! Man er selv ansvarlig for oppfølging av familierabatt, samt å melde dette fra til lagleder på de lag man har aktivitet innen samme familie!

Kontingent

Medlemskontingenten i Rælingen håndballklubb er følgende:

Spillere: 500,-

Støttemedlem: 500,-

Tillitsvalgte: 100,-

Vi har ikke familiemedlemskap (avviklet i 2020).

Treningsavgift

Lag         Beløp

Håndballskole: 1 350,-

J/G 8-10 år: 2 420,-

J/G 11-12 år: 3 160,-

J/G 13-15 år: 3 580,-

J/G 16-18 år: 3 580,-

Regionspill senior: 3 150,-

NHF’s serier, NM, Elite, 2.div: 4 950,-