Medlemskontigent

Medlemskontingent og treningsavgift sesongen 22-23

Alle som deltar i organisert aktivitet i RHK skal betale medlems- og aktivitetsavgift i henhold til NIFs lover. Dette gjelder også styremedlemmer, utvalgsmedlemmer, trenere og lagledere, dommere etc.  Innmelding i klubben foregår via Spond.

Medlemsavgift fastsettes av årsmøtet, aktivitetsavgift fastsettes av styret. Begge avgifter faktureres i september/oktober på separate fakturaer som blir tilgjengeliggjort i Spond.

Familiemoderasjon for aktive spillere er som følgende:

  • Medlemsavgift betales for alle i henhold til faktura
  • Høyeste aktivitetsavgift betales, deretter trekkes det fra kr 1.000,- for neste aktivitetsavgift og kr 500 for påfølgende aktivitetsavgift
  • NB! Man er selv ansvarlig for oppfølging av familierabatt, samt å melde dette fra til lagleder på de lag man har aktivitet innen samme familie!

Kontingent

Medlemskontingenten i Rælingen håndballklubb er følgende:

Spillere: 500,-

Støttemedlem: 500,-

Tillitsvalgte: 100,-

Vi har ikke familiemedlemskap (avviklet i 2020).

Treningsavgift

Lag         Beløp

Håndballskole: 1 350,-

J/G 8-10 år: 2 420,-

J/G 11-12 år: 3 160,-

J/G 13-15 år: 3 580,-

J/G 16-18 år: 3 580,-

Regionspill senior: 3 150,-

NHF’s serier, NM, Elite, 2.div: 4 950,-

 

Hva dekker treningsavgiften?

Avgiften dekker utgiftene til blant annet:
•Drift og administrasjon av klubben
•Regnskap og revisjon
•Hallleie (det er kun ukedager for de under 16 år som er gratis fra kommunen)
•Drakt (trøye)
•Utstyr til fellesskapet som kjegler, medisinkoffert, vester, mini-og kortbanemål etc.
•Dommerutgifter
•Påmelding til seriespill
•Påmeldingsavgift til en cup i året pr lag
•Trenere
•Drift av Klubbhuset
•Forsikringer
•Utstyr til trener etter gjeldende retningslinjer fra Styret

Verv i klubben ubetalt (med unntak av eksterne trenere).