Forsikring, lisens og skader

FORSIKRING

Forsikringen omfatter alle lisensierte håndballspillere i Norges Håndballforbund (NHF) som deltar i aktivitet i regi av klubb/region/forbund, tilsluttet NHF.

Trenere som deltar på trenerkurs i regi av region/forbund, tilsluttet NHF, er omfattet av forsikringen med dekning LISE.

Ler her for mer info og vilkår:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/

Dersom du er under 13 år, er du forsikret dersom du er medlem av NIF og medlem av RHK.

Les om idrettsforsikring for barn under 13 år:

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

MELD SKADE

Dersom du blir skadet, må du/dine foreldre melde det til gjensidige så raskt som mulig.

Meld skade her:

http://www.gjensidige.no/idrettsforsikring

BEHANDLING

Rælingen håndballklubb har avtale med Vollaklinikken i Marikollen. Dersom du trenger behandling, får du som RHK-medlem bl.a 30% rabatt ved førstegangskonsultasjon. Ta kontakt med RHKs daglig leder for mer info.

LISENS

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.

Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.

Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen. For det året spillere fyller 13 år betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august. Denne har forfall 1. januar.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september.

Medlemmer i Rælingen Håndballklubb er dekket gjennom Lise+. Les mer hos Håndballforbundet og Gjensidige.