Årsmøte holdes 22.03.2023

Vi innkaller til årsmøtet til Rælingen Håndballklubb. Det nærmer se med stormskritt, og her følger litt praktisk informasjon:

Årsmøte: Onsdag 22. mars 2023 kl. 19:00

Sted: 2. etasje i Marikollhallen

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ralingenhk.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av RHK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til RHK (husk å betale kontingenten før møtet).
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se www.ralingenhk.no (lov). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Rikke Westlund kontaktes på daglig-leder@rhk.info.
Innkalling til årsmøte 2023 (2) (1)Velkommen til årsmøte, vi håper å se deg!
Med vennlig hilsen

Styret i RHK