Utstyr til lagene

REGLER FOR UTSTYR TIL LAG OG SPILLERNE PERSONLIG

Håndballskolene
Laget:
Trener får låne ballpumpe, 10 vester, medisinskrin med standardutrustning (10 isposer, 5 teipruller, plaster og saks), en bag til oppbevaring av utlevert felles utstyr. Utkvittert lånt utstyr skal leveres tilbake etter hver sesong for etterkontroll.

Personlig utstyr:
Deltakerne får ball og t-skjorte ved påmelding. Dette dekkes av medlem- og treningsavgiften. Tskjorte brukes som drakt på Loppetassen. Spilleren skal selv holde shorts, joggesko, samt eventuelt annet personlig treningsutstyr.

Barn- og juniorlag (8-20 år)
Laget:
Nystartede lag, f.eks. 9 års-lag, får hoveddraktsett (hvit spillertrøyer og maks 3 målvaktsdrakter), medisinskrin med standardutrustning (10 isposer, 5 teipruller, plaster og saks), ballpumpe, 10 vester, en bag til oppbevaring av drakter etc.. Utkvittert lånt utstyr skal gjennomgås for etterkontroll etter hver sesong. Ved behov for nytt draktsett meldes dette inn til klubben for om mulig å overta ledige sett. Draktene er klubbens eie og lagleder samler inn og er ansvarlig for at disse leveres tilbake til klubben når de er for små eller spiller slutter.

Personlig utstyr:
Spillerne skal selv dekke minimum egen spillershorts i rød farge, hvite sokker, joggesko, samt eventuelt behov for kne/albuebeskyttelse. I tillegg dekker spilleren eller dennes lagskasse innkjøp/fornyelse av klubbdress og baller.

Seniorlag
Laget:
Laget ved lagleder får utlevert: Draktsett (hvit spillertrøye og shorts) og reservedrakter (røde). Medisinskrin med standardutrustning (10 isposer, 5 teipruller, plaster og saks), ballpumpe, 10 vester, eventuelt susp, en bag til oppbevaring av drakter etc.. Utkvittert lånt utstyr skal gjennomgås for etterkontroll etter hver sesong.

Personlig utstyr:
Normalt får spillere som har gjort opp sine forpliktelser og avtaler også tilgang til klubbens til en hver tid gjeldende utstyrsavtale. I tillegg dekker spilleren eller dennes lagskasse innkjøp/fornyelse av klubbdress og baller. Spilleren skal selv normalt holde joggesko og annet treningstøy.

DRAKTER
Vi er forpliktet til å benytte HUMMEL draktsett, ingen andre leverandører er godkjent og kan dermed ikke benyttes i kamp hvor RHK profileres.

Spillerdrakt er hvit (røde tall) og shorts rød. Reservedrakt er rød med hvite tall.

Drakter som klubben har kjøpt inn kan ikke merkes med spillerens navn. Lag som bekoster drakter selv kan merke med spillerens navn. Skrift på hvit trøye skal i så fall være rød.

Retningslinjer gjeldende annonsering på draktsett
Rælingen Håndballklubb v/styret skal alltid godkjenne enhver annonsør på draktsett for å unngå konflikter med hovedavtaler klubben har inngått. Klubben forbeholder seg retten til å kreve inn draktsett fra de enkelte lag for å sette på ”felles” sponsor for klubben.

Nystiftede lag skal motta nytt eller draktsett tilsvarende nytt. I utgangspunktet skal draktsettet bestå av trøye 1 – 14 hvorav 2-3 keepertrøyer.

Eldre lag oppfordres til å skaffe draktsett via sponsor. Det er fordelaktig i forhold til
merverdiavgift (MVA) at sponsoren faktureres direkte fra utstyrsleverandøren (Comet). Sponsor får fullt fratrekk for MVA, noe ikke klubben gjør. I dette tilfellet kan laget også skaffe ytterligere en sponsor eller sponsorbeløp inntil kr.3000,- som i sin helhet tilfaller laget. Beløp utover dette (samlet eller enkeltvis) fordeles 20 % klubb – 80 % lag etter gjeldende regler.

Lag som trenger klubbens hjelp til å forskuttere investeringen må ved inngåelse av eventuelle sponsoravtaler tilbakebetale utestående beløp til RHK før fordelingen av midler (80 % lag – 20 % klubb) settes inn på lagskonto.

Bedriftsgaver i form av direkte pengestøtte behandles på lik linje med sponsorinntekter (prosentfordeling lag/klubb).