Utstyr til lagene

Utstyr laget får ved sesongoppstart (ut over drakter/evt. bekledning):

Håndballskolen:

· Sett med orange plastballer til alle spillere.

· Førstehjelpsskrin

· 3 stk sportsteip

· 10 isposer

· 10 vester

· 1 bag til utsyr

Lag/kull som er flere enn 20 spillere får dobbelt sett.

8-20 år:

· 2 baller til eie for laget (reserveballer)

· 5 stk sportsteip

· 15 isposer

· 1 boks klister til lag fra 15 år

Nystartede lag utenom håndballskole:

· 2 baller.

· Førstehjelpsskrin

· 5 stk sportsteip

· 15 isposer

· 10 vester

· 1 bag til utsyr

Utstyrsbehov ut over dette må bekostes av lagene selv. Se eksempler på utstyr og priser hos Comet sport: COMET SPORT

Trenere skal gi utsyret videre til annen trener dersom de slutter og hvis lag går i opplysning skal utstyr leveres til klubbens daglig leder.

 

Ang. klær – se egen boks under Spiller – Rælingen håndballklubb (ralingenhk.no)