RHK retningslinjer for smittevern

RETNINGSLINJER for smittevern

RÆLINGEN HÅNDBALLKLUBB

Oppdatert 11.august 2021

FØR TRENING
1. Sjekk at desinfeksjonsmidler alltid er tilgjengelig i hallen.

2. Alle skal ha hver sin flaske.
3. Husk 1 meter mellom deltakerne både før og etter trening.
4. Kun friske personer skal delta på trening!
5. Personer med milde luftveisinfeksjoner eller personer i karantene eller isolasjon må bli hjemme.
6. Du kan delta på trening igjen når du har vært symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer, skal bortvises fra treningen.
7. Dersom en utøver/ trener osv. har akkurat kommet fra utlandet, er obligatorisk karantenetid på 10 dager vekke fra trening.
8. Spillere og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt.
9. Det anbefales å ikke bruke kollektivtransport.
10. Ved samkjøring anbefales munnbind (de over 12 år) og 1 m avstand
11. Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen.
12. Bygget skal være stengt. Ytterdørene skal ikke settes i ulåst posisjon (unntak for én dør med dørstopper i en kortere periode når deltakerne kommer og går. I så fall skal det stå en tilsynsvakt ved døra og bortvise alle som ikke tilhører gruppa). Personer som skal på andre aktiviteter i bygget må vente på å bli sluppet inn av sin egen gruppe/lærer.

TRENING I HALL
1. Alle spillere skal være ute av hallen før et nytt lag kommer inn.

2. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Antibac eller lunket vann med såpe i minst 20 sekunder.
3. Oppmøte skal registreres og kunne dokumenteres i 10 dager.
4. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball og utstyr.
5. Husk også å vaske/desinfisere felles utstyr etter hver trening.
6. Husk registrering av kommunens krav til renhold i elektronisk skjema. (skjema her).
7. Treningene kan foregå med fysisk kontakt mellom utøverne.
8. Husk 1 meter mellom deltakerne både før og etter trening, og i pauser/opphold i treningen.
9. Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt skal ikke forekomme.
10. Oppmøte og avslutningstider må overholdes.
11. Garderober kan benyttes, under forutsetning av tilfredsstillende renhold (alltid vask av garderoben mellom ulike treningsgruppers bruk) og at en-metersregelen kan overholdes.
12. Ved bruk av klister skal alle ha eget klister/klisterfjerner.