Rekruttering av trenere

I Håndballskole og i barnehåndballen er det slik at det ikke eksisterer et lag dersom foreldre ikke påtar seg treneroppdraget.

Derfor er du som foreldretrener verdsatt og ettertraktet!

Hovedtrener på lag i håndballskolen og barnehåndballen opp til 13 år skal som hovedregel være forelder. Klubben kan imidlertid bistå med å rekruttere assistenttrenere blant våre spillende ungdommer.

Hele trenerteamet rekrutteres fortrinnsvis blant foreldre og forankres i foreldremøtet.
Dersom det ikke er mulig å få nok foreldre og foreldretrenere trenger avlastning kan assistenttrenere rekrutteres fra klubbens egne spillere eller dommere.
Dette skal gå via sportslig utvalg og spillere i aktuell alder skal få anledning til å melde sin interesse. Dersom det ikke er interesserte i egen klubb kan man søke eksternt etter assistenttrenere.

Alle trenere skal tegne kontrakt med klubben som avklarer gjensidige forventninger og krav.
Alle trenere må umiddelbart levere politiattest.

På ungdomstrinnet – fra 13 år og opp kan klubben (ved sportslig utvalg) forsøke å bistå dersom man ikke finner trener blant foreldre.

Klubben anbefaler to ting når det gjelde trenere på ungdomstrinnet:
– Foreldretrenere må sikre god forankring og enighet i foreldremøtet
–  I noen tilfeller kan det være formålstjenlig å ha inn en ekstern trener som bistår på laguttak til kamp og nivå-inndeling.