RHK trenger daglig leder!

 

Rælingen Håndballklubb trenger ny daglig leder!

Vil du være med å videreutvikle en klubb i vekst? Dette er stillingen for deg som ønsker å jobbe med idrett, frivillighet og stimulere til aktivitet blant store og små. Du syns det er spennende å utvikle en idrettsklubb og bidra til at klubben øker i antall medlemmer og aktivitet.

Vår nåværende daglig leder slutter i stillingen og vi søker dermed etterfølger i en 80 % stilling. Klubben har ambisjon om, og vil fortløpende vurdere om det er grunnlag for å utvide stillingen til 100%.

ARBEIDSOPPGAVER SOM INNGÅR I ROLLEN:

 • Overordnet administrativt ansvar for daglig drift av Rælingen Håndballklubb (RHK)
 • Ivareta og utvikle samarbeidet med partnerklubbene, blant annet Romerike Topphåndballklubb (Romerike Ravens) og Lillestrøm Topphåndballklubb (LTH)
 • Økonomi- og budsjettansvar inkludert rapportering til styret underveis i året
 • Videreutvikle RHK for å øke antall medlemmer, aktivitet og inntekter
 • Koordinere informasjon mot lag, medlemmer og styret
 • Ansvarlig for medlemsregister, hjemmesider og sosiale medier
 • Kontaktperson for trenere og lagledere i RHK
 • Påmelding av lag til seriespill, mesterskap, cuper mv
 • Ansvarlig for Politiattester
 • Kommunikasjon og møter med samarbeidspartnere, krets, idrettsrådet, kommune og andre aktører
 • Overordnet ansvar for det sportslige, treningstider og dommere, i samarbeid med Sportslig utvalg
 • Overordnet ansvar for marked og sponsormarked, i samarbeid med Markedsutvalget
 • Overordnet ansvar for dugnadsavvikling, kiosk mv, i samarbeid med Dugnadsansvarlig
 • Overordnet arrangementsansvarlig for klubbens arrangementer, som Klubbens dag, Julecupen mv i samarbeid med Arrangementsutvalget
 • Overordnet ansvar og gjennomføring av andre arrangementer i RHK, herunder Loppetassen, Minirunde, håndballskoler, trenersamling, lagledersamling mv.

Andre oppgaver kan tildeles eller oppgavene kan omfordeles av styret. Møtevirksomhet og ulike aktiviteter vil medføre noe kvelds- og helgejobbing.

Stillingen rapporterer til klubbens styreleder

Ønskede personlige egenskaper

 • Du har gode lederegenskaper med organisatoriske evner
 • Du er løsningsorientert med fokus på å få jobben gjort
 • Du er glad i mennesker, fleksibel og relasjonsskapende
 • Du har evne til å samarbeid, motivere og skape engasjement
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du er strukturert, selvstendig og målbevisst

 Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor områdene idrett og/eller økonomi er ønskelig. Annen relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • Erfaring fra klubbdrift er en fordel
 • Noe erfaring med salg og gjerne innenfor sponsormarkedet
 • God erfaring med digitale arbeidsverktøy og systemer
 • God kjennskap til sosiale medier
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig
 • Stillingen krever politiattest

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Trivelig arbeidsmiljø i et kontorfellesskap med en rekke ansatte i andre idrettsklubber i Rælingen
 • Sentral stilling i kommunens lokalsamfunn og i håndballmiljøet på Romerike
 • Muligheter til å være med og utvikle en fremoverlent håndballklubb med stabil økonomi
 • En klubb med et kompetent styre og utvalg som vil bidra til at du lykkes i stillingen
 • Engasjerte og aktive medlemmer
 • Fleksible arbeidsoppgaver og høy grad av selvstendighet i utførelsen
 • Konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsgiveren

RHK ble stiftet i september 1977. Vi har i dag ca 500 medlemmer, hvorav ca 350 aktive spillere og 80 trenere og lagledere. Vi er en av de største idrettsklubbene i Rælingen kommune og har en økning av antall unge spillere.

RHK har lange tradisjoner som en samlende arena for spillerutvikling og elitesatsing for jenter på Romerike. Klubben fostret flere landslag- og elitespillere, og har prestert svært godt både på junior- og seniornivå.

RHK har et tett samarbeid med Lillestrøm Topphåndballklubb som vår prestasjonsklubb på herresiden. RHK har i flere år hatt et damelag i eliteserien. Fra 2020 ble laget skilt ut og etablert i Lillestrøm som Romerike Topphåndballklubb (Romerike Ravens). Romerike Ravens er vår prestasjonsklubb på damesiden, med særlig tett samarbeid med RHKs 2. divisjonslag. Vi har et kvinnelag i 2. divisjon og et herrelag i 3. divisjon, og har i flere år deltatt i Lerøy- og Bringserien.

Klubbens målsetting er å være et godt sportslig tilbud for barn og voksne i alle aldre. En klubb der spillerutvikling, identitet, tilhørighet og inkludering er sentrale verdier. For våre yngre spillere er vi en breddeklubb. Samtidig har Rælingen HK som målsetting å utvikle og rekruttere egne spillere fra ungdomshåndballen opp i de øverste divisjonene, og dermed være den viktigste rekrutteringsarenaen for våre prestasjonsklubber.

For spørsmål om stillingen: kontakt styreleder Kathrine Raadim (91131844). Spørsmål og søknad sendes til rhk@ronhandball.no. Søknadsfrist: 31/5-22.