Trenerutdanning

Norges Håndballforbund har revidert grunnutdanningen for trenere.  Klubben dekker alle kurskostnader for trenere som ønsker å delta i denne utdanningen.

Link til NHFs utdanningsoversikt for trenere

Hvorfor skal jeg som trener gå på kurs?
– kompetanseheving – nye impulser
– øvelser til øvelsesbank og faglitteratur
– gir deg muligheten til å skape gode treninger
– motivere utøvere til å fortsette med håndball
– bygge relasjoner med andre trenere/ledere

Hvorfor prioritere utdanning…
– trenerens rolle er viktig for utvikling av laget
– forskjellig bakgrunn/kompetanse på trenerne
– manglende trenerkompetanse ga ulikt nivå mellom årsklassene – resultater og ferdigheter
– håndballen utvikles – nye impulser
– skape et trenerkollegium