Trenergjerningen i RHK

Hvilke krav stiller RHK for å være trener?

Våre trenere skal være gode rollemodeller, med det mener vi ansvarlige personer som følger opp barna og medlemmene på en god måte. Vi vektlegger at trenere skal kjenne til – og etterleve – klubbens visjon, verdier, mål og retningslinjer.

Videre ønsker vi personer med gode håndballferdigheter som har evner til å lære og rettlede spillerne etter klubbens til enhver tid gjeldende prinsipper. Det er et ønske fra klubben at alle trenere som trener lag i minihåndballen gjennomfører regionens barnehåndballkurs, og at andre trenere gjennomfører trener 1-kurset til Norges Håndballforbund. For å bli trener i klubben krever vi: Politiattest.

Klubben dekker påmeldingsavgiften til trener 1-kursene for klubbens registrerte trenere. For trener 2 og trener 3 gjør vurderer sportslig utvalg alle søknadene individuelt før vi ev. innvilger dette.

Trenerrollen

I alle lag og miljøer er treneren en viktig person. Mange spillere har treneren som forbilde, både på og utenfor banen. Et forbilde har stor påvirkningskraft, og treneren må derfor nøye tenke gjennom sin væremåte og fremtreden overfor spillerne, dommere, funksjonærer og foresatte. Husk at alle tar i mot og bearbeider informasjon og utsagn på forskjellig måte. Trenerens viktigste oppgave for aldersbestemte lag er å skape fellesskap, humør og utvikling i gruppen, slik at alle kan ha det gøy og utvikle sine håndballferdigheter i sitt tempo. Lykkes dette, er grunnlaget for et godt læringsmiljø lagt. I tillegg til at treneren har gode lederegenskaper og sunne holdninger, må kunnskap om lagspill generelt og håndball spesielt stå sentralt. Men det viktigste av alt er trenerens evne til å skape et godt miljø. Barn og unge som trives og har det gøy sammen vil utvikle seg positivt, både på og utenfor banen. RHK’s visjon, verdier, målsetninger og sportsplan er utgangspunktet for trenerens virksomhet. Treneren skal planlegge treningen innenfor de rammer som er tildelt. Treneren skal utvikle den enkelte spiller til å bli best mulig innen håndball ut fra de mål spilleren har med idretten Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive lag. Trenerne rapporterer til sportslig leder.

Treners oppgaver:

· Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong, i samsvar med klubbens sportslige plan

· Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan

· Lede treningene i samarbeid med eventuelle andre trenere/hjelpetrenere

· Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp

· Ha dialog og samarbeid med foreldre. Sikre forankring for egen rolle og opplegg i foreldregruppen

· Lede laget under kamper

· Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben

· Følge gjeldende regelverk

· Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund

· Sette seg inn i klubbens visjon, verdigrunnlag, mål, og retningslinjer for utøvere og trenere

· Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer

· Være oppdatert på informasjon fra styret

· Representere klubben på en god måte

· Spond skal brukes som kommunikasjonsverktøy

Klubbens bidrag:

Klubben skal bidra med det som er nevnt på ulike punkter over. I tillegg skal klubben tilgjengeliggjøre verktøy som Learn Handball for trenere og mulighet for faglig påfyll, nettverk og utvikling gjennom regelmessige trenerforum.