Klubbhåndbok

Rælingen håndballklubbs klubbhåndbok er et styrende dokument for all aktivitet klubben tilbyr våre utøvere, trenere, ledere, dommere og foreldre. Klubbhåndboka er basert på mal fra Norges Håndballforbund, og skal være førende for hvordan driften av klubben skal utøves av styret og klubbens utvalg. Klubbhåndboka evalueres og revideres årlig og vedtas av styret. Det meste av innholdet er publisert på våre nettsider, og klubbhåndboka kan leses i sin helhet her: