Håndballskolene 6-7år

Går du i 1. eller 2. klasse? Liker du å leke med ball?

Har du lyst å prøve håndball?

Da bør du melde deg på en av RHKs håndballskoler. De to siste sesongene har vi hatt mellom 40-60 deltakere fordelt på 3 håndballskoler.

Håndballskole for 6-7 åringer starter i august 2023!

Deltakerne får egen ball og t-skjorte som brukes som drakt på «Loppetassen» arrangementene.

Tilbudet er til alle 1 .og 2.klassinger i Rælingen kommune. Vi forsøker å organisere treningssted i forhold til skolekretser.

Du kan melde deg på håndballskolen i lenken under,

https://club.spond.com/landing/signup/rhk

eller bare møte opp på oppstartsmøte eller trening. Ta kontakt for eventuelle spørsmål. Alle spillere som bestemmer seg for å bli med etter noen treninger må meldes inn i klubben via Spond. Klikk på samme lenke over for dette. Ved betalt medlemsavgift er man dekket av NIFs forsikringer for barneidrett. Kontingent kr. 1700,- for sesongen 22-23 kommer i Spond i løpet av september/oktober.

For spørsmål om håndballskolen ta kontakt med: Linda Halvorsen – halvorsen.linda@gmail.com

SMESTAD G/J 2016

Trenere
Fredrik Langseth

Lagleder

SMESTAD 2015

Trenere
Lena Støen
Linnea Kongsfjell
Malin Strøm
Lagleder
Anette Kristiansen Hansen
ak1980@me.com

RUD 2015

Trenere
Anne Marte Solheim
Helene Grønlien
Ragnhild Kristensen
Linda Aamodt
Lagleder
Ellen Vogt Sæther
ellenvogsat@gmail.com

Foreløpige treningstider under. Avhengig av påmelding kan treningstider og/eller steder bli endret slik at vi får utnyttet treningstidene/ treningsstedene best mulig. Vi har også muligheter til å trener på Blystadlia- og Nordby skole.

 

Mandag: Smestad, Kl.17-18 (G/J 2016)

Tirsdag: Smestad, Kl.17-18 (G/J 2015)

Onsdag: Rud, Kl.17-18 (G/J 2015)

 

Informasjon til foresatte sesongen 2022-23

Rælingen Håndballklubb ønsker dere velkommen til vår håndballskole. Det viktigste ved denne aktiviteten er lek og moro. Vi ønsker at både barn og foreldre blir introdusert til organisert idrett på en positiv måte. Håndballklubben drives av frivillige som ønsker å bidra til et positivt nærmiljø. Vi håper at vi får plass til alle interesserte, men ved stor pågang kan det bli nødvendig med ventelister.

LOPPETASSEN (aktivitetsturneringer).
Deltakerne på håndballskolene blir påmeldt i
Region Øst Norges populære mini – håndballturnering. Loppetassens ide er å skape en tidlig interesse for idrett og håndball for utøvere, søsken, foreldre og øvrig familie. Dette skal gjøres gjennom tidsriktige (trendy) arrangement som er tilpasset en barnefamilies hektiske hverdag.

Arrangementet skal være en opplevelse som hele familien ønsker å ta del i. Sosial idrettsglede på tvers av kjønn, ferdigheter, funksjonalitet, hudfarge og opprinnelse.

Kampprogram settes opp av Region Øst og sendes ut før hver runde Kampprogrammet vil ligge som link på denne siden når det foreligger.

Loppetassen avvikles over fire runder i håndballhaller i distriktet.

Bronserunden:
Sølvrunden:
Gullrunden:
Stjernerunden: