Håndballskolene 6-7år

Går du i 1. eller 2. klasse? Liker du å leke med ball?

Har du lyst å prøve håndball?

Da bør du melde deg på en av RHKs håndballskoler. De to siste sesongene har vi hatt mellom 40-60 deltakere fordelt på 3 håndballskoler.  

Håndballskole for 6-7 åringer 2021 er i gang!

Deltakerne får egen ball og T-skjorte som brukes som drakt på «Loppetassen» arrangementene. 

Håndballskolene 6-7 år går på Rud- og Smestad skole. Man kan fritt velge hvilket sted man ønsker å trene dersom et sted passer bedre, men vi forsøker å organisere dette i forhold til skolekretser. 

Alle spillere som er med må meldes inn i klubben via Spond. Klikk på link under. Da vil du komme direkte i en gruppe for stedet du har valgt. Ved betalt medlemsavgift er man dekket av NIFs forsikringer for barneidrett. Kontingent kr. 1700,- for sesongen 21-22 kommer i Spond i løpet av september/oktober

SMESTAD G/J 2014

Trenere
Jeanette Milo

Magnus Bergstad

Fredrik Langseth

Lagleder
Linda Halvorsen
linda.strand1983@gmail.com

SMESTAD 2015

Trenere
Lena Støen

Linnea Kongsfjell

Malin Strøm

Lagleder
Anette Kristiansen Hansen
ak1980@me.com

RUD 2015

Trenere
Frode Borgen Hamrin

Madeleine Hamrin

Lagleder
Victoria Hamrin 
victoriahamrin@hotmail.com

 

Foreløpige treningstider under. Avhengig av påmelding kan treningstider og/eller steder bli endret slik at vi får utnyttet treningstidene/ treningsstedene best mulig.

Mandag:

Smestad 
Kl.17-18

(G/J 2014)

Tirsdag:

Smestad 
Kl.17-18

(G/J 2015)

Onsdag:

Rud 
K.17-18

(G/J 2015)

DUGNAD/FRIVILLIG ARBEID
Rælingen håndballklubb er en klubb drevet av frivillig innsats og dugnad. For å kunne tilby håndball/lek og aktivitet til flest mulig barn så er vi helt avhengige av at foreldre bidrar. Dette er også en fantastisk mulighet til å delta sammen med barnet på en fritidsaktivitet som alle kan ha glede av. Vi har hvert år behov for ca. 2 nye trenere pr. sted slik at vi får en naturlig overlapping av trenere fra år til år. Vi har/prøver å få inn unge aktive spillere som trenere, dersom vi får dette til, må en voksen lagleder/tilsynsvakt være tilstede på hver trening. 

Har du erfaring fra håndball tidligere så er det helt topp men det er absolutt ikke et krav. I klubben vår er det mange som har startet helt uten erfaring og har fortsatt å følge barna oppover til stor glede for den voksne og barna. Det holdes forskjellige trenerkurs gjennom sesongen der klubben vil dekke kursavgiften på de relevante kursene. Vi har også et behov for en lagleder pr. alderstrinn og sted, samt en hovedlagleder som holder kontakt med klubben og videreformidler informasjon til de andre laglederne.

Husk, jo flere vi er, jo mindre arbeid blir det pr person. Dugnad er også en flott måte å bli kjent med andre foreldre i ditt barns vennekrets og å skape et godt miljø for barna å vokse opp i.

Informasjon til foresatte sesongen 2021-22
Rælingen Håndballklubb ønsker dere velkommen til vår håndballskole. Det viktigste ved denne aktiviteten er lek og moro. Vi ønsker at både barn og foreldre blir introdusert til organisert idrett på en positiv måte. Håndballklubben drives av frivillige som ønsker å bidra til et positivt nærmiljø. Vi håper at vi får plass til alle interesserte, men ved stor pågang kan det bli nødvendig med ventelister.

Høres dette interessant ut? Kunne du tenkt deg å være trener? Brenner du for dette og kanskje du er tidligere håndballspiller? I så fall har Rælingen HK bruk for deg!

For spørsmål om håndballskolen ta kontakt med: Linda Halvorsen – halvorsen.linda@gmail.com

LOPPETASSEN (aktivitetsturneringer). 
Deltakerne på håndballskolene blir påmeldt i
Region Øst Norges populære mini – håndballturnering. Loppetassens ide er å skape en tidlig interesse for idrett og håndball for utøvere, søsken, foreldre og øvrig familie. Dette skal gjøres gjennom tidsriktige (trendy) arrangement som er tilpasset en barnefamilies hektiske hverdag.

Arrangementet skal være en opplevelse som hele familien ønsker å ta del i. Sosial idrettsglede på tvers av kjønn, ferdigheter, funksjonalitet, hudfarge og opprinnelse. 

Kampprogram settes opp av Region Øst og sendes ut før hver runde Kampprogrammet vil ligge som link på denne siden når det foreligger.

Loppetassen avvikles over fire runder
i håndballhaller i distriktet.

Bronserunden: 20.11.2021
Sølvrunden: 15.01.2022
Gullrunden: 12.02.2022
Stjernerunden: 19.03.2022