Dugnad

Rælingen håndballklubb er tuftet på frivillig innsats. Frivillig innsats gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at vi som idrettslag skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer.

Dugnadsansvarlige i lagene melder seg inn i Spond-gruppen for dugnadsansvarlige og får tilgang på instrukser og annen info for kampdugnader.

Dette er klubbens dugnader:

-Salg av Spond-lotteri (september).

-Salg av produkter  (november).

-RHKs Julecup (desember).

-Klubbarrangementer i sesongen (kiosk og sekretariat).

Rælingen håndballklubb har flere dugnader som tilfører klubbkassa tiltrengte inntekter.

Disse midlene går blant annet til:

-Påmelding av lag til seriespill (startkontingenter).

-Påmeldingsavgift til en turnering per sesong for alle klubbens lag.

-Trenerhonorarer.

-Honorar til dommere/veiledere.

-Håndballutstyr til klubben (drakter, isposer etc.).

Utover dette har de fleste lagene også sine egne dugnader for å kunne delta på flere turneringer, utenlandsturer og sosiale aktiviteter. Dette arbeidet gjør at egenandelen ved slike aktiviteter blir lav. Inntektene fra disse dugnadene tilfaller lagkassen.