Bilder og sosiale medier

Klubben krever at  trenere og foresatte følger Idrettsforbundets retningslinjer ved publisering av bilder..

Disse finnes her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/